วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายแดนชัย ดีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว มอบเงินสวัสดิการ กรณีเสียชีวิตของสมาชิกกองทุนขยะตำบลนาซ่าวให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต ราย นายไท แก้วสา บ้านาซ่าว หมู่ที่ 14 เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

0
53