วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายแดนชัย ดีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว เป็นประธานพิธีมอบยาเวชภัณฑ์ สารกำจัดแมลง ยาฆ่าเชื้อโรค ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ตำบลนาซ่าว โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือในตำบลนาซ่าวประมาณ 200 ราย

0
69