วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายแดนชัย ดีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว จัดเตรียมสถานที่ Local Qurantine อำเภอเชียงคาน พื้นที่ตำบลนาซ่าวโดยใช้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านแก่งมี้ หมู่ที่ 6 ตำบลนาซ่าว เป็นสถานที่กักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวัสโคโรน่า 2019 (รับชาย) ทั้งนี้เป็นการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเลย

0
47