มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(อัคคีภัย)

0
54

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายแดนชัย ดีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(อัคคีภัย) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่พักอาศัย ราย นายประดิษฐ์ สุกชะดา บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 6 บ้านแก่งมี้ ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยการช่วยเหลือเป็นเงิน จำนวน 10,000 บาท ผ่านมติเห็นชอบจากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ตามพลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทอรองราชการเพื่อใช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560