วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายแดนชัย ดีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว เป็นประธานเปิดฝึกอบรมโครงการพอกเข่าบรรเทาปวดในผู้สูงอายุ โดย ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีโพนแท่น ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านนาซ่าว ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

0
79