เหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วย อำเภอเชียงคาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย และองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว มอบถุงยังชีพและเงินค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพเบื้องต้น ให้กับครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย(เพลิงไหม้) ในวันที่ 24 มกราคม 2564 จำนวน 2 ครอบครัว

0
176

วันที่ 25 มกราคม 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วย อำเภอเชียงคาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย และองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว มอบถุงยังชีพและเงินค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพเบื้องต้น ให้กับครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย(เพลิงไหม้) ในวันที่ 24 มกราคม 2564 จำนวน 2 ครอบครัว ได้แก่
1.ครอบครัว นายยุทธชัย พิมพามา บ้านเลขที่ 308/2 หมู่ที่ 13 ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย คือ นายรถ พิมพามา ที่พักอาศัยเสียหายทั้งหลังพร้อมอุปกรณ์การเกษตรหลายรายการ (เหตุเกิดเวลาประมาณ 12.30 น.)
2. ครอบครัว นายสีไว อองภา บ้านเลขที่ 147/1 หมู่ที่ 13 ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ที่พักอาศัยเสียหายทั้งหลังพร้อมอุปกรณ์การเกษตรหลายรายการ ไม่มีผู้เสียชีวิต (เหตุเกิดเวลาประมาณ 21.00 น.)