ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ(สัญจร) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 วันที่ 2 ธันวาคม 2563

0
172

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ(สัญจร) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 อำเภอเชียงคานจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (สัญจร) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดย นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอเชียงคาน ได้เปิดสภากาแฟ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ก่อนจะมีการประชุม ณ องค์การบริหาส่วนตำบลนาซ่าว ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหิจและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่อำเภอเชียงคานเข้าร่วม
ในเวลา 09.30 น. นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอเชียงคาน เปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (สัญจร) รัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอเชียงคาน(กบอ.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 และนิเทศติดตามงาน พร้อมทั้งมอบนโยบายของนายอำเภอเชียงคานแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว
ในการนี้ นายแดนชัย ดีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับคณะทุกท่านในครั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดหรือบกพร่องประการใด กราบขออภัยทุกท่าน ณ โอกาสนี้