รับเรื่องราวร้องทุกข์

       ท่านสามารถส่งเรื่องร้องทุกข์ถึงอบต.นาซ่าว ได้โดยการส่งผ่านระบบ อีเมล์, หรือติดต่อที่สำนักงานอบต.นาซ่าวโดยตรง เมื่อได้รับเรื่องแล้วทางเทศบาลจะนำเรื่องราว และข้อมูลของท่านมาพิจารณาและปรับปรุงให้ชุมชนของเราดีขึ้น ทั้งนี้ท่านยังสามารถเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ถึงอบต.ได้ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทั้งแบบส่วนตัว (ส่งตรงถึง อบต. โดยการส่งอีแมล์เว็บบอร์ด และแบบเปิดเผยต่อสาธารณะด้วยการใช้งานผ่านเว็บบอร์ดได้อีกด้วย

 

 

1. ส่งข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ถึงอบต.ได้ผ่านทางอีเมล์
E-mail : nasaow07@gmail.com

2. ส่งข้อมูลร้องทุกข์ได้ที่สำนักงานอบต.นาซ่าว

3. ผ่านทาง social media

โทรศัพท์/โทรสาร 042855155

 ส่งคำร้องออนไลน์
จำนวนปี
เลือกทำเครื่องหมายที่ช่องสี่เหลี่ยม
เบอร์ที่ต้องการใช้ติดต่อ
ชื่อเรื่อง/หัวข้อ
ข้อความ/รายละเอียดที่ต้องการส่ง