ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ 120 ปี ณ โรงพยาบาลเชียงคาน

0
65

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายแดนชัย ดีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว มอบหมายให้ นายบุญเลียง สีหาลา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.หญิง รุ่งอรุณ พิมพ์หล่อน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว และข้าราชการ พนักงาน อบต.นาซ่าว ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ 120 ปี ณ โรงพยาบาลเชียงคาน