กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา โดยร่วมกันพัฒนา ตัดหญ้า ตกแต่งอาคารสำนักงาน ปรัปรุงภูมิทัศน์ ที่ทำการ อบต.นาซ่าว

0
61

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายแดนชัย ดีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน อบต.นาซ่าว จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา โดยร่วมกันพัฒนา ตัดหญ้า ตกแต่งอาคารสำนักงาน ปรัปรุงภูมิทัศน์ ที่ทำการ อบต.นาซ่าว เพื่อถวายเป็นพระชกุศล เนื่องในโอกาสวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร